top of page
Föreningen för biblioterapi i Sverige
grundades i början av 2021 för att  
 
  • sprida kännedom och kunskap om biblioterapi

  • anordna kurser, seminarier och utbildningar

  • följa och stödja forskning inom området

  • samverka med enskilda personer, nätverk och organisationer som arbetar förenligt med föreningens syfte nationellt och internationellt

Läsa med kaffe
Modernt bibliotek
Fästpunkt 1

Vad är biblioterapi?

 

Biblioterapi (biblio/poetry therapy) är ett samlingsnamn för insatser där olika typer av texter används som utgångspunkt för att utforska tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar, tillsammans med andra i en grupp eller i enskilda samtal. Texter, även egenskrivna, fungerar som en katalysator för samtal.

 

Biblioterapi är ett verktyg inom olika professioner där arbetet anpassas efter syftet, kontexten och biblioterapiledarens utbildning och kompetens. Den terapeutiska aspekten varierar beroende på sammanhanget. 


Biblioterapi möjliggör ett kreativt arbete med ord, ofta i samverkan med andra expressiva uttryck såsom bild och skapande, drama, performance och musik.


Biblioterapeutiska metoder används förebyggande, behandlande och rehabiliterande i alla åldrar.

Kallelse till föreningens årsmöte
 

Tid: Onsdagen den 26 april 2023 kl 18:00


Plats: Digitalt via Teams eller på plats, på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
(Obs! Begränsat antal platser i lokalen.)

 

Föreningens medlemmar kan ta del av årsmöteshandlingar i digital form på sidan Årsmöte. Lösenordet har medlemmarna fått i samma e-post som kallelsen. 

OSA senast den 19 april 2023 till biblioterapi.medlemmar@gmail.com

bottom of page