top of page
Föreningen för biblioterapi i Sverige
grundades i början av 2021 för att  
 
  • sprida kännedom och kunskap om biblioterapi

  • anordna kurser, seminarier och utbildningar

  • följa och stödja forskning inom området

  • samverka med enskilda personer, nätverk och organisationer som arbetar förenligt med föreningens syfte nationellt och internationellt


Årsmötet gick av stapeln 18/4.
Läs mer här om styrelsen.
 
Läsa med kaffe
Fästpunkt 1

Vad är biblioterapi?

 

Biblioterapi (biblio/poetry therapy) är ett samlingsnamn för insatser där olika typer av texter används som utgångspunkt för att utforska tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar, tillsammans med andra i en grupp eller i enskilda samtal. Texter, även egenskrivna, fungerar som en katalysator för samtal.

 

Biblioterapi är ett verktyg inom olika professioner där arbetet anpassas efter syftet, kontexten och biblioterapiledarens utbildning och kompetens. Den terapeutiska aspekten varierar beroende på sammanhanget. 


Biblioterapi möjliggör ett kreativt arbete med ord, ofta i samverkan med andra expressiva uttryck såsom bild och skapande, drama, performance och musik.


Biblioterapeutiska metoder används förebyggande, behandlande och rehabiliterande i alla åldrar.

bottom of page