Läsa böcker gör dig bättre


Här bygger vi en hemsida för
en nybildad förening och
för alla som vill veta mer om biblioterapi.

 

Vad är biblioterapi?

 

Biblioterapi (biblio/poetry therapy) är ett samlingsnamn för insatser där litteratur används som utgångspunkt för att utforska tankar, känslor, minnen och framtidsdrömmar, tillsammans med andra i en grupp eller i enskilda samtal. Texter, även egenskrivna, fungerar som en katalysator för samtal i olika livssituationer.

 

Biblioterapi är ett verktyg inom olika professioner där arbetet anpassas efter syftet, kontexten och biblioterapiledarens utbildning och kompetens. Den terapeutiska aspekten varierar beroende på sammanhanget. 

 

Biblioterapi kan ses som ett paraplybegrepp som möjliggör ett kreativt arbete med ord, ofta i samverkan med andra expressiva terapiformer såsom bild och 

skapande, dans och musik.


Biblioterapeutiska metoder används förebyggande, behandlande och rehabiliterande i alla åldrar.

Modernt bibliotek
Läsa med kaffe

Nybildad biblioterapiförening

 

Föreningen för Biblioterapi i Sverige bildades i början av 2021.

Föreningen vill:
 

  • sprida kännedom och kunskap om biblioterapi

  • anordna kurser, seminarier och utbildningar

  • följa och stödja forskning inom området

  • samverka med enskilda personer, nätverk och organisationer som arbetar förenligt med föreningens syfte nationellt och internationellt