top of page

Sagt och skrivet

Grundläggande utbildning i biblioterapins teori och metod 

Visste du att kursen "Det biblioterapeutiska arbetssättet" på Marie Cederschiölds högskola är öppen för dig som har en arbetsgivare som svarar för kurskostnaden, men även för dig som önskar delta i kursen som privatperson? Svarar en arbetsgivare för kursavgiften har du möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng och lämnar då även en individuell skriftlig hemtentamen. Väljer du att delta som privatperson har du möjlighet att erhålla ett Marie Cederschiölddiplom på genomgången utbildning.


Läs en artikel om kursen här!


Närmare information om kursen och anmälan

Läs en tidning
om biblioterapi
gratis på webben! 

tidningenbiblioterapi.jpg

Tidningen Biblioterapi - 

en nordisk specialutgåva på svenska.

    

  

Samtal om biblioterapi 

Håkan Mattsson från Föreningen för biblioterapi i Sverige intervjuar Maria Bom om skrivandets kraft och möjligheter med anledning av hennes bok "Skriva sig fri. Biblioterapi i praktiken".

Se intervjun i videofönstret här på hemsidan  eller på YouTube

 

Föreningen på YouTube!

Sofie Samuelsson från föreningens styrelse har bjudit in Nina Ström för att prata om Ninas nya bok Läs dig själv: om biblioterapi, läsmotivation och livsmening (2021, Btj). Samtalet genomfördes på St Pauls Bok- och Pappershandel i november -21.

Vår Youtube-kanal hittar du HÄR!

 

 

bottom of page