Om föreningen

Föreningen för Biblioterapi i Sverige (The Swedish Association for Biblio/Poetry therapy) bildades 2021 i Stockholm.  Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för att sprida kännedom och kunskap om biblioterapi. Allt föreningsarbete sker ideellt. 

Styrelsen 2021

Pia Bergström,
ordförande
Erica Norman,
sekreterare, vice ordförande 
Håkan Mattson,
kassör

Mika Lahdensivu,

styrelseledamot och webmaster

Jan Pålsson,

styrelseledamot
Sofie Samuelsson,
styrelseledamot
Karin Wåhlstedt,
styrelseledamot

 

Skriva på en anteckningsbok