top of page

Om föreningen

Föreningen för biblioterapi i Sverige (The Swedish Association for Biblio/Poetry therapy) bildades 2021 i Stockholm.  Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar för att sprida kännedom och kunskap om biblioterapi. Allt föreningsarbete sker ideellt. 

Styrelsen 2024


Pia Bergström, ordförande


Åsa Andtskär, vice ordförande


Sofie Samuelsson, sekreterare


Erica Norman, kassör


Louise Lind, styrelseledamot


Håkan Mattsson, styrelseledamot


Jan Pålsson, styrelseledamot

Valberedning: Linda Wahlund och Joakim Pasma

Skriva på en anteckningsbok
bottom of page