top of page
Search
  • Cinna Svensson

Bokakuten – Instagramkonto med biblioterapeutisk grund


Precis i början av 2020 avslutade jag en fortbildningscirkel med bibliotekspersonal som arbetar med unga i Halland. Vi hade då setts vid sex olika tillfällen och närmat oss ett biblioterapeutiskt arbetssätt tillsammans, både teoretiskt och med övningar. Vid det sista fortbildningscirkeltillfället var Eva Selin med oss och berättade om Bokhäxa. Vi blev väldigt inspirerade. Det, i kombination med att vi vill fortsätta göra något tillsammans, ledde till att vi kom på att vi skulle starta ett biblioterapeutiskt Instagramkontot – Bokakuten.


Första inlägget delades den 4 maj 2020. Innan dess hade vi diskuterat fram att vi ville förmedla “du är inte ensam” och dela med oss av den styrka och tröst som vi finner i berättelser. Vi ville förmedla litteratur och skrivande som läkande och välmåendefrämjande, visa på bredden av hur berättelser kan förmedlas - genom text, musik, ord, serier, spel, film och bilder. Som bibliotekspersonal ville vi också nå ut med boktips som annars är svåra att få ut, alltså den där litteraturen som vi vet har en läsare, men där bok och läsare har svårt att hitta varandra. Målgruppen för Bokakuten är unga, ungefär från 13 år och uppåt. Vi vill även behålla den fina delarkultur vi skapat tillsammans under fortbildningscirkeln och på så vis är även vi själva en målgrupp, Bokakuten är lite av en fortbildning för oss som inte längre kan räkna oss som unga. I alla fall inte sett till faktisk uppnådd ålder. Vi enades om att det är viktigt att vi är personliga och ”ser” våra följare som de individer de är, precis som att vi är tydliga med att vi som avsändare är individer med allt vad det innebär att vara människa. Trots att vi tyckte det var charmigt att inläggsflödet spretade något, att vi därmed visade att vi var flera som delade på ansvaret av Instagramkontot, insåg vi också att det fanns utvecklingspotential. Jag fick kontakt med Natascha Rydell som skräddarsydde en halvdags workshop då vi fick lära oss otroligt mycket om alltifrån att använda oss av Instagrams statistik till hur vi genom Adobe Spark kunde göra mer enhetliga inlägg, händelser och reels. Vi har därefter enats om en symbol och några färger som vi alltid försöker få med på ett eller annat sätt i det vi de inlägg vi delar. Här vill jag nämna att vi fått fantastiskt mycket hjälp av mina kollegor Karin och Linda, kommunikatörerna på Kultur i Halland. Över huvud taget finns det en hel del att ta i beaktande, till exempel upphovsrätt. Vad är ok att dela? Vi använder oss av det som på Litteraturbanken inte längre är upphovsrättsskyddat, vi delar bokframsidor som förlagen godkänt och citerar litterära texter i den omfattning ”som motiveras av ändamålet i överensstämmelse med god sed”. Musiktextcitat är vi mycket mer försiktiga med då det enligt Musikförläggarna är ”tillåtet i mycket begränsad omfattning”. Vi delar gärna bilder som vi tagit själva, och är det människor med på bild behövs samtyckesblankett. Det är inget konstigt, en ska bara komma ihåg att göra det. En sak som vi upptänkt är att det är väldigt tacksamt att kontakta förlag och eller författare direkt och kolla om vi får publicera till exempel deras pressbilder eller citera längre delar av texter. Responsen är oftast väldigt positiv. För att nå fler unga följare tog vi inspiration från Göteborgs satsning Värsta boken och enades om att gå ut i verkligenheten - @bokakuten LIVE. Vi enades om en rad böcker med berättelser som berör: bilderböcker, faktaböcker, lättlästa böcker, poesi, romaner, serier, noveller och superfina bokmärken. Sammanlagt cirka 1600 böcker fördelat på ett 60-tal titlar som just nu delas ut vid flera tillfällen, på flera olika platser runt om i Halland tills böckerna är slut. På @bokakuten meddelas plats och tid. Tanken är inte att vi bara ska dela ut böckerna, utan att vi verkligen ska möta människor och få tillfälle att samtala. Samtala om berättelser som berör. Vi vet ju att en kan slappna av och koppla bort stressen när en läser, en kan drömma sig bort och glömma vardagen för ett tag. Att litteratur kan hjälpa en att sätta ord på det som känns, men som är svårt att beskriva. Litterära berättelser kan ge möjligheter att förstå sig själv och andra människor, få kunskap och insikter, se från olika perspektiv. Berättelser kan ge läsaren eller lyssnaren möjlighet att uppleva och känna förståelse, igenkänning, förvåning och njutning. Kan ge, för det är inte självklart för alla.


Vi vet att det inte finns ETT sätt att läsa en berättelse, att det skiftar från olika personer och från olika tillfällen och att det är värdefullt med samtal för att få dessa insikter, utan att det sker med någon som helst inslag av tvång eller prestationskrav. Detta vill vi förmedla och dela. Vi har inte utvärderat än, men blir det bra och vi vill genomföra @bokakuten LIVE igen funderar jag på att vi i så fall inte ska dela ut böcker utan i stället arrangera bokbytardagar, eller varför inte berättelsebytardagar?


___________________________________________________________________________________________ Cinna Svensson är utvecklare inom biblioteksverksamhet på Kultur i Halland – Regionbibliotek. 2018 gick hon kursen Det biblioterapeutiska arbetssättet vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och har därefter genomfört två fortbildningscirklar i biblioterapeutiskt arbetssätt för bibliotekspersonal i Halland.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page