top of page
Search
  • Iréne Stenvatten

Textosofi – biblioterapin i en folkbibliotekarisk ordömsning

Helsingborgs bibliotek har valt att använda benämningen textosofi för vårt undersökande och processuella arbete med biblioterapin. Vår beskrivning lyder så här:

Textosofin är ett samlingsbegrepp för ett gränsöverskridande, utvidgat och fördjupat läsfrämjande. I praktiken innebär detta ett aktivt kunskapande, som genom läsning, skrivande, samtal, skapande och reflektion, fokuserar meningsskapande i vid bemärkelse.

Nyckelordet är text, som i sin grundbetydelse, väv, väl beskriver textosofins process:

Livet som litteratur vävs samman med litteraturen som liv. Som bibliotekspraktik innebär det att man medvetet och kreativt utforskar erfarandet av litteratur, skrivande och muntligt berättande. Det handlar om bildning, om att öva sig i att tolka, urskilja och avläsa mönster i det egna livet och i kulturen. Det handlar om att lära sig använda språket kreativt, som konst och som aktivt kunskapande.

Syftet är att

  • öka livskvalitén för den enskilde.

  • folkbilda, genom att skapa möjlighet för det livslånga växandet som människa.

  • utvidga bibliotekariens professionsroll: Bibliotekarien blir en möjliggörare för, och medskapare i ett aktivt kunskapande.


Start

Kompetensutveckling i nordvästra Skåne. Irène Stenvatten, Helsingborgs bibliotek och Helena Strömblad, Båstads bibliotek, gick utbildningen i biblioterapi våren 2018. Därefter startade de tillsammans en studiecirkel för biblioteksanställda i Nordvästra Skåne. Under sex träffar undersökte 11 deltagare från 9 kommuner hur biblioterapin kunde användas inom folkbiblioteket. Resultatet presenterades på Region Skånes konferens, SUD (Stora utvecklingsdagen) våren 2019.

Textosofin på Helsingborgs bibliotek

Exempel 1 Drömmen som kunskapande väg. Studiecirkel i samarbete med SENSUS för vuxna. Startade hösten 2018 och pågår sedan dess.

Det finns ett utom-synhåll-drömmande som alltid pågår. Ljus för andra ögon. En zon där krypande tankar lär sig gå. (c) Tomas Tranströmer

Så här gör vi

  • Inramning: Intimt rum. Vi sitter i cirkel. Vi pratar i rundor där ingen får avbryta. 2 x 45 min. 10 träffar varannan vecka. Alla får en Nattbok att skriva ner sina drömmar och reflektioner i.

  • Bibliotekarien deltar med sina egna erfarenheter som igångsättare och möjliggörare, inte som expert.

  • Det verksamma verktyget är lyssnandet, att bli framlyssnad till sin egen unika röst, sin kunskapande väg.

  • Den teoretiska inspirationen är främst hämtad från jungiansk filosofi och psykologi.

Själva träffen Inledning: Högläsning av en litterär text Steg 1: Berätta din dröm Steg 2: Två nyckelfrågor: Vilka känslor väckte drömmen? Vad i drömmen gör dig nyfiken? Steg 3: “Om det var min dröm” Gruppdeltagarna tar till sig drömmen som om de själva hade drömt den och ger sin tolkning. Steg 4: Drömmarens egen tolkning. Hur förstår du nu drömmen efter gruppens input? Steg 5: Fördjupning Vilken drömbild fastnade du för? Skapa en symbol – rita, skriv… Avslutningsvis delar vi våra vakna litterära associationer

Exempel 2 Textodrama – att läsa med hela kroppen

Workshop våren 2019, heldag i samarbete med dramapedagog. Utgångspunkt Bibliodramat. Med hjälp av olika kreativa metoder erfar vi en given text. Vi förkroppsligar den genom lekfulla övningar och låter känsla och intellekt samspela.

Platsen för att förbättra världen är först och främst i sitt eget hjärta, huvud och händer, och sedan arbeta utåt därifrån. (c) Robert M. Pirsig

Exempel 3 Poesi i (Be)rörelse

Eget arrangemang och i samarbete med Fredriksdal museer och trädgårdar. Vi promenerar ut i naturen med poesin under våra fötter. Vi inleder med en diktuppläsning, sen promenerar vi växelvis under samtal och tystnad. Vi lyssnar på varandra och naturen.

Själen, om den finns, sitter i fötterna. (c) Stig Claesson

Exempel 4 Textosofi, att växa som människa Studiecirkel i samarbete men NSSU, Nordvästra Skånes Senioruniversitet. Start våren 2019. Via litteraturen och våra egna livserfarenheter utforskar vi tillsammans livets komplexitet och självklarheter. Under våra träffar läser vi kortare texter tillsammans, som vi sedan reflekterar över utifrån vår egen erfarenhet. Vi tipsar om fördjupningslitteratur, både skön- och facklitteratur. Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information? T.S Eliot

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page