top of page

Styrelsen

Pia Bergström, ordförande och medlem i Förening för biblioterapi i Finland

Socionom, pågående legitimationsgrundande psykoterapeututbildning.  Biblioterapiutbildning i Finland (30 hp). Grundskollärarexamen. Initiativtagare och kursansvarig för kursen Det biblioterapeutiska arbessättet (7,5 hp) på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Frilans inom biblioterapi och projektledare på Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse/häkte/frivård): Biblioterapi inom Kriminalvården och med anhöriga.

Åsa Andtskär, vice ordförande


Leg sjuksköterska, samtalsterapeut steg 1 KBT, rehabkoordinator på Karolinska
universitetssjukhuset. Mindfulnesslärare. Utbildad inom ACT och
biblioterapiutbildningen på Marie Cederskölds högskola i Stockholm. Håller bl a
samtalsgrupper på biblioterapeutisk grund för patienter med cancer.

Sofie Samuelsson, sekreterare

Utbildad bibliotekarie, litteraturvetare och skrivpedagog. Arbetar som utvecklingsledare inom regional biblioteksverksamhet. Har i yrkeslivet haft fokus på barn och ung, samt personer med kognitiv funktionsnedsättning. Utbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Studerar magisterprogrammet i Praktisk kunskap, Södertörns högskola.

Erica Norman, kassör

Psykolog och litteraturvetare. Utbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Genomfört samtalsgrupper i biblioterapi för personer med utmattningssyndrom i samarbete med Oscars församling, Stockholm. Forskat i Ingmar Bergmans privata bibliotek på Fårö. Pågående steg 1- utbildning i KBT/Schematerapi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Håkan Mattsson, styrelseledamot

Psykosyntesutbildad och steg -1 utbildad i relationell kognitiv terapi, kandidatexamen i psykologi/sexologi. Konstnärlig masterexamen i kreativt skrivande. Utbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Arbetar som terapeut och med skrivande på olika sätt. Medförfattare till boken Skiljas med hjärta och hjärna (2020). Håller kurser i biblioterapi och retreater med inslag av kreativt skrivande.

 

 

Jan Pålsson, styrelseledamot

 

Socionom, magister i socialt arbete och leg. psykoterapeut. Utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Har varit verksam inom socialtjänsten som bl a arbetsledare och på Röda korsets center för torterade flyktingar. Tidigare kursansvarig för Familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning med inriktning mot språksystemiska och narrativa traditioner på Ersta Sköndal högskola. 

Louise Lind, styrelseledamot


Akademiskt utbildad inom ledarskap, handledning, existentiella samtal och biblioterapeutiskt arbetssätt. Hon har många års professionell erfarenhet av att leda och utveckla grupper och har en bakgrund som kommunikationschef. Hon har även varit styrelseordförande på Fountain House som arbetar med rehabilitering av psykisk ohälsa. Louise har många grupper i handledning inom Socialtjänsten (barn och unga, missbruk etc) samt även chefer. Louise leder skriv- och samtalsgrupper och studerar litteratur och psykologi vid sidan om arbetet.

Suzanne Lazar, revisor

Valberedningen: Linda Wahlund och Joakim Pasma

Hedersmedlem Juhani Ihanus
Juhani Ihanus, FD, författare, docent i kulturpsykologi vid Helsingfors universitet, docent i idé- och lärdomshistoria vid Uleåborgs universitet och docent i konstpedagogik och konstpsykologi vid Aalto-universitetet. Ihanus är en pionjär inom litteraturterapi (biblioterapi) i Finland och har publicerat böcker, artiklar och essäer på finska, engelska och svenska om psykologi, psykoterapi, litteratur, konst och lärdomshistoria samt tre diktverk, två aforistiska verk och ett kortprosaverk. Ihanus har redigerat Att tiga eller att tala (2004) som är den första boken på svenska om litteratur/biblioterapi. Hans senaste engelska verk är Transformative words: Writing otherness and identities (2019). Han är också en medlem i redaktionsrådet av Journal of Poetry Therapy, Journal of Psychohistory, Arts in Psychotherapy och Scriptum: Creative Writing Research Journal och den andra chefredaktören av tidskriften Psykoterapia.  

bottom of page