Styrelsen

Pia Bergström, ordförande och medlem i Förening för biblioterapi i Finland

Socionom med vidareutbildning i psykoterapi (steg1) och biblioterapi i Finland (30 hp). Grundskollärarexamen. Initiativtagare och kursansvarig för kursen Det biblioterapeutiska arbessättet (7,5 hp) på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Frilans inom biblioterapi och projektledare på Bufff (Barn och ungdom med förälder/familjemedlem i fängelse/häkte/frivård): Biblioterapi inom Kriminalvården och med anhöriga.

Erica Norman, vice ordförande och sekreterare
 

Psykolog och litteraturvetare. Utbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Genomfört samtalsgrupper i biblioterapi för personer med utmattningssyndrom i samarbete med Oscars församling, Stockholm. Forskat i Ingmar Bergmans privata bibliotek på Fårö. Pågående steg 1- utbildning i KBT/Schematerapi på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Håkan Mattsson, kassör
 

Psykosyntesutbildad och steg -1 utbildad i relationell kognitiv terapi, kandidatexamen i psykologi/sexologi. Konstnärlig masterexamen i kreativt skrivande. Utbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Arbetar som terapeut och med skrivande på olika sätt. Medförfattare till boken Skiljas med hjärta och hjärna (2020). Håller kurser i biblioterapi och retreater med inslag av kreativt skrivande.

Mika Lahdensivustyrelseledamot, webbmaster
 

Studerar på Karolinska Institutet, arbetsterapeutprogrammet. Kandidat i humanistiska vetenskaper med inriktning kommunikation (Jyväskylä universitet, Finland). Har arbetat länge som egenföretagare inom media, marknadsföring och coachning. Tidigare stiftskonsulent med flera års erfarenhet av mångfalds-, delaktighets- och minoritetsfrågor samt telefonsjälavård (Svenska kyrkan). 

 

Jan Pålsson, styrelseledamot

 

Socionom, magister i socialt arbete och leg. psykoterapeut. Utbildad handledare och lärare i psykoterapi. Har varit verksam inom socialtjänsten som bl a arbetsledare och på Röda korsets center för torterade flyktingar. Tidigare kursansvarig för Familje- och relationsorienterad psykoterapiutbildning med inriktning mot språksystemiska och narrativa traditioner på Ersta Sköndal högskola.re, ungdomsmottagning och andra verksamheter av stödjande karaktär inom socialpsykiatrin.

Sofie Samuelsson, styrelseledamot

Utbildad bibliotekarie, litteraturvetare och skrivpedagog. Arbetar som utvecklingsledare inom regional biblioteksverksamhet. Har i yrkeslivet haft fokus på barn och ung, samt personer med kognitiv funktionsnedsättning. Utbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Studerar magisterprogrammet i Praktisk kunskap, Södertörns högskola.

Karin Wåhlstedt, styrelseledamot
 

Specialist i psykiatri, företagsläkarutbildning och utbildad smärtläkare. Utbildad i biblioterapi på Ersta Sköndal Bräcke högskola. Innehar steg 1- utbildning i psykodynamisk terapi samt  synsättsutbildning. Handledarutbildad i psykosocialt arbete. Varit vVd på Stockholm SpineCenter. Har för avsikt att öppna egen verksamhet i Uppsala.