Böcker som rymmer

Om biblioterapi 

Begreppet biblioterapi står ursprungligen för läsning av litteratur för att främja hälsan, men idag är begreppet mycket bredare än så.

Biblio-/poesiterapi kan numera ses som ett paraplybegrepp som möjliggör ett kreativt arbetssätt, ofta i samverkan med andra expressiva terapiformer såsom bild-, dans-, musik- och dramaterapi.
   

Förutom olika typer av texter och reflekterande samtal, är det vanligt att man jobbar med terapeutiskt skrivande. Storytelling och olika slags kreativa inslag kan också rymmas under paraplybegreppet, beroende på arbetsmetoden. 


Centrala begrepp inom  biblioterapin är bl a interaktion, reflektion, insikter och förändringsprocesser.
 

Med hjälp av egna och andras ord; berättelser, poesi, aforismer eller metaforer, bildspråk och låttexter med musik, kan vi reflektera över det vi varit med om i våra liv och kanske hitta nya ord som hjälper oss framåt i livet.